Tag Archives

Ništa novo pod suncem ili o kreativnosti i inovacijama…

reativnost kao privilegija talentiranih, kreativnost kao bliska sestra inteligenciji, kreativnost kao preduvjet razvoja i noviteta ili kreativnost kao imperativ uspjeha kompanije? Što je od ovoga istina: sve, ponešto, ništa? Kreativci bi rekli: koga briga, haj’mo od toga napraviti strip ili kolač. Inovatori bi rekli, i prodati ga na američkom (bliskoistočnom, dalekoistočnom) tržištu! Ono što (manje […]