Tag Archives

Dobro radim?! Da, hvala, dobro sam!

ndustrijska psihologija 20.stoljeća naučila nas je da je stres na radnom mjestu (ili work related stress) jedan od glavnih čimbenika niske efikasnosti i nezadovoljstva kod zaposlenika. I dobro nas je naučila. Najviše zbog toga što su se velike organizacije počele baviti pitanjem zaštite psihičkog zdravlja kod svojih zaposlenika, a time potaknule razvoj novih teorija i […]

Ništa novo pod suncem ili o kreativnosti i inovacijama…

reativnost kao privilegija talentiranih, kreativnost kao bliska sestra inteligenciji, kreativnost kao preduvjet razvoja i noviteta ili kreativnost kao imperativ uspjeha kompanije? Što je od ovoga istina: sve, ponešto, ništa? Kreativci bi rekli: koga briga, haj’mo od toga napraviti strip ili kolač. Inovatori bi rekli, i prodati ga na američkom (bliskoistočnom, dalekoistočnom) tržištu! Ono što (manje […]